General Management

Human Resources

 

Jozua Knol

 

Andreas Munk

 

Geschäftsführer

 

Leiter Personal & Recht

 

Telefon: + 49 (0) 711-128 59 0

 

E-Mail: gp.teg.recruiting@total.de

           

Operations

Marketing & Kommunikation

 

Jörn Forwerk

 

Christiane Kandeler

 

Director Operations

 

Leiterin Marketing & Kommunikation

 

Telefon: + 49 (0) 711-128 59 106

 

Telefon: + 49 (0) 711-128 59 104

 

E-Mail: joern.forwerk@total.de

 

E-Mail: christiane.kandeler@total.de

           

Procurement & Economics

Accounting & Cashmanagement

 

Klaus Wiebauer

 

Susanne Kurschat

 

Director Procurement & Economics

 

Teamleiterin Accounting & Cashmanagement

 

Telefon: + 49 (0) 711-128 59 131

 

Telefon: + 49 (0) 711-128 59 130

 

E-Mail: klaus.wiebauer@total.de

 

E-Mail: susanne.kurschat@total.de

           

Logistik & Datenmanagement

Angebots- und Vertragsmanagement

 

Helena Faßmer

 

Gundula Stein

 

Leiterin Logistik & Datenmanagement

 

Leiterin Angebots- und Vertragsmanagement

 

Telefon: + 49 (0) 711-128 59 124

 

Telefon: + 49 (0) 711-128 59 114

 

E-Mail: helena.fassmer@total.de

 

E-Mail: gundula.stein@total.de

           

Vertriebspartner

   

Finance

 

Celine de Sousa

 

Peter Müller

 

Sales Manager SE

 

Leiter Finanzen

 

Telefon: + 49 (0) 711-128 59156

 

Telefon: + 49 (0) 711-128 59 102

 

E-Mail: celine.de-sousa@total.de

 

E-Mail: peter.mueller@total.de